"Кредит Тайм" ЕООД е небанкова финансова институция с разнообразно продуктово портфолио, вписана под номер BGR0355 в Регистъра на БНБ. "Кредит Тайм" ЕООД е Администратор на лични данни. Екипът на "Кредит Тайм" ЕООД се състои от професионалисти с дълъг стаж и опит в областта на потребителското кредитиране. Дружеството предлага кредити за суми от 100 до 3000 лв. Условията по кредитите са: различна срочност с възможност за седмично, 14 дневно или месечно изплащане на кредита. Най-атрактивният бърз заем на пазара. Можете да кандидатствате за суми до 3000 лв.

Ако сте наш Клиент за първи път, максималната сума на кредита, който можем да Ви отпуснем е 1200 лв. За отпускането на кредита е необходимо заедно с Вашият кредитен консултант да попълните Искане за кредит. След одобрение, Вие ще получите сумата по заема си в Търговски офис на "Кредит Тайм"ЕООД. Процедурите в дружеството се характеризират с прозразчност, разбираемост и лесна приложимост в практиката.

Услугите на "Кредит Тайм" ЕООД са насочени към всички възрастови групи на трудоспособното население на Република България. "Кредит Тайм" ЕООД осъществява своята кредитна дейност при стриктно съблюдаване на Законите и Регулаторните нормативи, действащи в Република България.